คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     มหาทานบารมี แจกข้าวปุ้นบุญผะเหวด ๒๕๖๒
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                ร่วมกับ บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ช่วง           วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                จัดกิจกรรม บริจาค-เลี้ยงอาหาร
                มหาทานบารมี แจกข้าวปุ้นบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๒
                การจัดงานบุญผะเหวดที่ถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องยกให้จังหวัดร้อยเอ็ด                โดยจะจัดในช่วงสัปดาห์แรกเดือนมีนาคมของทุกปี
                ในชื่องาน กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด 
                ชาวร้อยเอ็ดจะพร้อมใจกันจัดร้านข้าวปุ้น
                พร้อมทั้งน้ำยาหลากหลายชนิด ให้ได้กินฟรีตลอดทั้งวัน
                R-TECH จัดซุ้มเลี้ยงอาหาร / รับประทาน....ฟรี
                -แจกข้าวปุ้นฟรี แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

                ณ หน้าวิทยาลัยฯ ริมถนนรณชัยชาญยุทธ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH