คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมิน)
                กิจกรรม ร่วมการประเมิน
                การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานห่่งชาติ
                สอบข้อเขียน - สอบปฎิบัติ ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
                ผ่านเกณท์มาตรฐาน เพื่อรับใบอนุญาติ ประกอบอาชีพ
                กลุ่มบุคคล และประชาชน


                ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดR-TECH   ผู้ประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH