คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ้ด
                
ช่วง           วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
                ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
                ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                การปฐมนิเทศ คบามพร้อมเข้ารับศึกษา
                แนะนำสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
                แนะนำกฏระเบีัยน วินัยในการเป็นนักาศึกษาใหม่
                แนะนำหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ ในการติดต่องานต่างๆ


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH