คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   ภายใน - ภายนอก
                ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา
ช่วง           วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     คณะครู - นักเรียน-นักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา
                โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์  นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการกระทำ 
พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญ
ของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ 
                การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน นับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน มีจิตใจ มีความสุข ความสงบ โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบิณฑบาตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำและต่อเนื่อง นอกเทศกาลเข้าพรรษา ไม่ใช่เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น


                ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH