คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     คณะกรรมการอำนวนการ (กรรมการ) 
                และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (กรรมการ)
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม พิธีเปิด-ปิดกีฬา
                พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา 2562
                ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 14 “มิตรภาพเหนือชัยชนะ  กีฬาอาชีวะ  ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”
                -พิธีเปิดกีฬา อศจ. : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยการนำของนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 
ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 "ร้อยเอ็ดเกมส์" ครั้งที่ 14
               จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ จันทรวงษ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานในพิธี ในงานพิธีปิดกีฬา อศจ. ครั้งนี้     


                ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะกรรมการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH