ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม สืบสานประเพณี
                มหาทานบารมีประเพณี  บุญผะเหวดร้อยเอ็ด  ประจำปี2562
                “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”
                บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ ซึ่งเป็นการทำบุญในเดือนสี่ บางครั้งก็เรียก “บุญเดือนสี่” ในบางท้องถิ่นจะทำบุญเดือนนี้ในเดือนสาม รวมกับบุญข้าวจี่ และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ให้เป็นบุญเดียวกัน ส่วนเดือนสี่ก็เว้นไว้บุญผะเหวด ส่วนมากจะกระทำกันในเดือนสี่ เป็นการทำบุญเนื่องด้วยการรำลึกถึง อดีตชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ไ้ด้็เกิดมาเป็นพระเวสสันดร และได้บำเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้า บรรพบุรุษชาวอีสานได้นำมาประสมประสานกับการละเล่นพื้นบ้านให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง
                และในงานนี้จะมีการจัดขบวนแห่ แสดงกัณฑ์ 13 กัณฑ์ิ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศน์มหาชาติ มีจำนวนทั้งหมด 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดจะได้รับอานิสงส์ผลบุญ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์
                นักศึกษา ชาย-หญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                -ร่วมขบวน กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ 


                ณ ลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด