คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงาน   จังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ถวายความจงรักภักดี
                พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
                ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมนำกล่าว “ทรงพระเจริญ” โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างเปล่งเสียงดังกึกก้องมณฑลพิธี พร้อมรับชม โขน เฉลิมพระเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด


                ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด