คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการประเมินสถานศึกาาคุณธรรม จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
                
เมื่อ           วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี งาน ปชส.)
                กิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติ
                โครงการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปี2562 
                วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
                ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม
                ระดับพัฒนาคุณธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด
                เข้าร่วมประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเลย ต่อไป

                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    งานประชาสัมพันธ์-แนะแนว    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH