คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษีณรอายุราชการปี 2562
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     คณะครู
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม งานเลี้ยงผู้เกษียรอายุราชการ
                งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษีณรอายุราชการปี 2562
                อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

                "ปาริชาด มุทิตา เกษียณอำลา พี่น้องผูกพัน"
                -ผู้เกษียณอาขุราชการเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ
                -การแสดงฟ้อนมุทิตาจิต "บายศรีสู่ขวัญ"
                -ฉายวิดีท้ศน์ ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ
                -ประธานและแขกผู้มีเกียรติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก
                -ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวและแสดงความรูสึก
                -กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน


                ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์ดเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู า    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH