คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   จังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานะกศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  ศรีสองเมือง และครู
                กิจกรรม พิธีน้อมรำลึก
                พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
                เนื่องในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
               “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒
               นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
               ประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
               และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ 

                ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการและพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH