คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การคุมสอบปฎิบัติ ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมิน)
                กิจกรรม ร่วมคุมสอบ
                การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สอบปฎิบัติ ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
                
เพื่อขอรับใบอนุญาติ ประกอบอาชีพ
                กลุ่มบุคคล และประชาชน
 
                ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   ครูแผนกไฟฟ้า    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด