คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ซ่อมบำรุงช่วงล่าง ครัชรถยนต์ 
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๔ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายอานนท์ ลาวัลย์  (อ.ช่างยนต์)
                กิจกรรม การเรียนการสอบ
                งานซ่อมบำรุงช่วงล่างรถยนต์ (ครัช)
                -เปลี่ยนครัช 
                -ทำความสะอาดลูกปืนปลายเกียร์


                ณ แผนกช่างยนต์ อาคารปฎิบัติงานบางขุนนนท์


R-TECH   ครู - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH