คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน

เกี่ยวกับ      ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมิน)
                กิจกรรม ร่วมเป็นอนุกรรมการ
               ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
               สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ๑
               ให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน ๑๖ คน                
               เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 


                ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   ครูแผนกไฟฟ้า    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด