คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีเปิดิการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
                ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 พ.ศ.๒๕๖๓
หน่วยงาน   lสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
                และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สถิตย์  ศรีสองเมือง
                กิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติ
               พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
                โดยมีพล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม
                -ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ป้องกัน
                และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีช่วงคุมเข้ม
                ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
                ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
                ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
                และกำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
                -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563                 -เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต                 และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ
                3 ปีย้อนหลัง ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
                -ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                  เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประกอบพิธียืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ                  เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
                 -โดย ผอ.สิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                 ได้ส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับอาจารย์หัวหน้าแผนกแต่ละสาขาวิชา 
                เพื่อนำไปมอบแก่นักเรียน นักศึกษา
                ที่ยังไม่มีทุนซื้อหมวกนิรภัยเพื่อใช้ลดอุบัติเหตในช่วงเทศกาลปีใหม่
                ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าปกติเนื่องจากปริมาณรถที่มีจำนวนมาก                 และอาจมีการใช้แอลกอฮอล์ขณะขับขี่


                ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH   งานกิจการและพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH