คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ปาริชาตเกมส์” ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๒
หน่วยงาน   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ  จันทะอุ้มเม้า
                อ.วิลัย  เมาะราษี
                อ.ปรีชา  บุรวงค์
                กิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติ
                ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ปาริชาตเกมส์”
                ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

                นายประมวล  มิลาจันทร์ ประธานในพิธี
                -ขบวนพาเหดตั้งแถวที่บริเวณสนามฟุตบอลตามคณะสี
                -นักกีฬาวิ่งถือคบเพลิงเข้าสู่สนาม
                -การแสดงท่าประกอบเพลงมาร์ของวิทยาลัยฯ ของกองเชียร์ลีดเดอร์ทั้ง ๔ สี

                ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH