คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     R-TECH กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
หน่วยงาน   จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๑ มกราคท ๒ู๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา 
                และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2563
                วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด
                โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิด
                พร้อมทั้ง นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหาบกที่27 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูภาครัฐและเอกชน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชาชนฯ
                อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการประกวดการจัดร้านนิทรรศการของสถานศึกษา การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนี้
                พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
                ประจำปี 2563 ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
และผลการประกวดการจัดร้านนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
                -นางสาว วริศรา ปัญญัง ปวช.1 คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                ได้รับเกียรติบัตรฯ วันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

                ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ชม อาทิ การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี การเล่นเกม การประกวดความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ การจัดนิทรรศการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงออกถึงความสามารถในทางที่ดีงาม ได้รับความบันเทิง ความสนุกสนาน รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการออกร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ ฟรี  


                ณ บริเวณบึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด
คลิกดูภาพทั้งหมด