คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     วันครู ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ      ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม วันครูแห่งชาติ
                วันครู ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖
                และการแข่งขันกีฬา วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64
                กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ครู อาจารย์สังกัดการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                ทุกโรงเรียนและพิธีบูชาบูรพาจารย์
                โดยมี ผอ.สิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น                 ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563                 "กีฬาวันครูเชื่อมความสัมพันธ์วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด"


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด