คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการทำบุญตักบาตร วันอาทิตย์
หน่วยงาน   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
                และกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและภิจการพิเศษ
เมื่อ           วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
                โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา
                ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
                ร่วมทำบุญตักบาตรกับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
                และหน่วยงานราชการ สถานศึกษาในเขตเทศบาล  
                โดยนิมนต์พระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือฝร้อยเอ็ดและใกล้เคียง
                เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดและประชาชนทั่วไป 
                ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำและต่อเนื่อง 
                และร่วมทำบุญตักบาตรในแต่ละวันอาทิตย์


                ณ บริเวณฆลฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH