คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
หน่วยงาน   วอทยาลัยเทคโลโลนีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม พิธีมอบประกาศฯ
                พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                โดย ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
                และผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
                -มอบประกาศเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น / ศิษย์เก่าดีเด่น
                -มอบประกาศเกียรติบัตร นักศึกษา ประเภทเรียนดี - ประเภทกิจกรรมดีเด่น 
                และประเภทเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับเหรียญ ของอาชีวศึกษาเอกชน
                -และการมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามลำดับ
 
                ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECHคลิปจบแล้ว 2562
คลิกดูภาพทั้งหมด