คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีอัญเชิญพระอุปคุตทองคำ พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน   จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                
เมื่อ           วันที่ ๖มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     คณะครู-บุคลากร และนักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม สืบสานประเพณีบุญผะเหวด
                ขบวนมิ่งขวัญมงคลพระอุปคุตพระราชทาน
                "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี ๒๕๖๓
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน ในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตทองคำพระราชทานขึ้นจากกลางน้ำบึงพลาญชัย แล้วอัญเชิญพระอุปคุตลง
จากรถบุษบก อัญเชิญสู่ลานพุทโธดม และประกอบพิธีประดิษฐานบนหอพระอุปคุป ณ มณฑลพิธี ลานพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย และทำ พิธีทักษิณานุประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเทศมาลัยหมื่น มาลัยแสน พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา การแสดง แสง สี เสียง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมขบวนพิธี


               ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด