คลิกเข้าชม คลิกด฿ภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม      ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                
เมื่อ           วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ    นักศึกษา งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม สืบสานประเพณี
                มหาทานบารมีประเพณี  บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓๐  ประจำปี ๒๕๖๓
                “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”
                บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ ซึ่งเป็นการทำบุญในเดือนสี่ บางครั้งก็เรียก “บุญเดือนสี่” ในบางท้องถิ่นจะทำบุญเดือนนี้ในเดือนสาม รวมกับบุญข้าวจี่ และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ให้เป็นบุญเดียวกัน ส่วนเดือนสี่ก็เว้นไว้บุญผะเหวด ส่วนมากจะกระทำกันในเดือนสี่ เป็นการทำบุญเนื่องด้วยการรำลึกถึง อดีตชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดร และได้บำเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้า บรรพบุรุษชาวอีสานได้นำมาประสมประสานกับการละเล่นพื้นบ้านให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง
                และในงานนี้จะมีการจัดขบวนแห่ แสดงกัณฑ์ 13 กัณฑ์ิ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศน์มหาชาติ มีจำนวนทั้งหมด 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดจะได้รับอานิสงส์ผลบุญ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์
                นักศึกษา ชาย-หญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                -ร่วมขบวน กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ 


                ณ ลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด