ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลืดเข้าชม
กิจกรรม     กรรมการทดสอบฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าระดับ 1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี มฝร ๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม คณะกรรมการ
                ร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                
ช่างไฟภายในอาคาร ระดับ1
                ให้กับหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป
                เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ


                ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


R-TECH   คณะกรรมการศูนย์ R-TECH     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด