คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงดับ ช่วงฤดูฝน
หน่วยงาน   งานอาคารสถานที่
                ร่วมกับ หน่วยกู้ภัยเทศบาลร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานอาคารสถานที่ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ป้องกันอัคคีภัย
                การป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ช่วงฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๓
                งานอาคารสถานที่ ขอความร่วมมือห่วยกู้ภัยเทศบาลร้อยเอ็ด
                ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณแนวหม้อแปลงไฟแรงดันไฟฟ้า
                โดยหัวหน้า สถาพร แก้วมะไฟ (ศิษย์เก่า)
                นำรถบันไดกู้ภัย และทีมงานมาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้
                เพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจร เกิดไฟฟ้าดับในซอยรณชัยชาญยุทธ ๒๔


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานอาคารสถานที่และงานประชาสัมพันธ์    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECHคลิกดูภาพทั้งหมด