คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ      ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม อนุกรรมการ
                ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
                ให้แก่บุคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑๕ คน
                พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
                 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 


                ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


R-TECH   ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด