คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมการใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
                ร่วใกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
เมื่อ           วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ฝ่ายจัดการศึกษา งานระบบ IT วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม อบรมออนไลน์
                การอบรมผ่านระบบออนไลน์ "การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
                และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
                วิทยากร นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม (ผู้ช่วยผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการและการศึกษา)
                -ภาพร่วมแพลตฟอร์ม True Virtual Word
                วิทยากร นางสาวนีรนุช เพ็ชรตะกั่ว (เจ้าหน้าที่วิชาการและการศึกษา)
                -การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม
                ฟังชันและฟิวเจอร์ VLEARN
                -Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง
                -Learning Support สนับสนุนทุกการเรียนรู้
                -Edocation Hub ศูนย์กลางการศึกษา
                -All-in-one Solution ครบวงจรในทีเดียว
                -Reliable Technology มั่นใจข้อมูลปลอดภัย
                -Netword Privileges สิทธิพิเศษลูกค้าทรู

                ถ่ายทอดสดเว็บไซต์สำนักงาน๕ระกรรมการอาชีวศึกษา


R-TECH    งานระบบ IT    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH