คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างรูปแบบการดูแลการจัดกิจกรรมทางการเมืองในสถานศึกษา
หน่วยงาน   ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์ ศรีสองเมือง
                กิจกรรม การดูแลการจัดกิจกรรมทางการเมือง
                การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างรูปแบบการดูแลและการจัดกิจกรรมทางการเมือง
                ในสถานศึกษาในประเทศไทย Consultation Meeting for Creating Maintaining Order in
Arrangemant Prolitical Activities of Students in Educayional Institutions Models
                โดยการดำเนินงานของ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สุจต ศรีศิริ รอง.ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองร้อยเอ็ด,พ.ต.ท.ไพรัตน์ บุปผา รอง.ผกก.(สืบสวน)สภ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะ กรรมการ สพม.27,มทบ.27,สาธารณสุขร้อยเอ็ด,ตำรวจสันติบาล,ปกครองจ.,ตัวแทน สถานศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา สถานศึกษาเอกชน
                -สถานการณ์ประเด้นที่น่าสนใจ ของการจัดกิจกรรมทางการเมือง
                ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย
                -วิธีการดูแลการจัดกิจกรรมทางการเมืองในสถานศึกษาในประเทศไทย
                -การจัดกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา / การดูแล 
                (บุคลากรทางการศึกษาและจนท.บังคับใช้กฎหมาย)
                -รูปแบบการดูแลการจัดกิจกรรมทางการเมืองในสถานศึกษาในประเทศไทย
                -ชุดบูรณาการดูแลการจัดกิจกรรมทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
                ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


                ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ภ.จว.ร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจกราพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH