ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     กสทช. การกำกับดูแลด้านโฆษณาอาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยงาน   สำนัก กสทช.ภาค ๒ และ กสทช.เขต ๒๑
                
เมื่อ           วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     สถาวิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม FM 91.00 MHz.
                นายสมนึก  เดวีเลาะ กรรมการ (งานสื่อโฆษณา-สื่อบันเทิง)
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การทำความเข้าใจ
                ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแล ด้านการโฆษณาอาหาร และยา
                วิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
                นายอัศวิน มงคุณคำขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค.2 (ขอนแก่น) กล่าวเปิด
                นายประเวช จันทร์ฉาย ผอ.กสทช.เขต.21 ผู้อำนวยการส่วนบริโภคและประโยชน์สาธารณะ
                -ชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาการโฆษณาผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
                นายวิรัตน์ คำคูณ  ผู้อำนวยการส่วนบังตับใช้กฎหมายและนิติกร
                -ชี้แจ้งเกียวกับการบังคับใช้กฎหาย
                ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.เภสัชกรมานิตย์ ทวีหันต์
                เภสัสกรหญิงพัณณสญาศ์ คำสีแก้วรัตน์
                -ชี้แจงการพิจารณาวินิจฉัยเนื้อหารายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

 
                ณ.ห้องประชุมไหมเงิน โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    งานสถานีวิทยุ FM 91    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH