คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน
                กิจกรรมย่อยที่ ๓  จิตอาสา ”อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     กลุ่มนีกศึกษาช่างไฟฟ้า และช่างยนต์
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ติตอาสา
                โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน
                การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมย่อยที่ ๓ 
                "จิตอาสา ”อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”
                คณะครู นำกลุ่มนีกศึกษาช่างไฟฟ้า และช่างยนต์
                ร่วมแรงจิตอาสา บริการชุมชน
                ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ล้างแอร์
                ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร


                ณ วัดป่าเทวาพิทักษ์ประชาบำรุง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด