ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     จัดโรงทาน เทศกาลออกพรรษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                คณะครู-บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
                กิจกรรม สืบสานประเพณีไทย
               จัดโรงทานเทศกาลออกพรรษา ๒๕๖๓
                ประเพณีตักบารเทโวโรหณะ ครั้งที่ ๑๖ จังหวัดกาฬสินธุ์
                นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธี
                -ทำบุญตักบารข้าวสารอาหารแห้ง
                -ถวายข้าวยาคู น้ำปานะแด่พระสงฆ์
                -กิจกรรมโรงทาน
                -กิจกรรบำเพ็ญบุญ


                ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพรหมภูมิปาโล (หลังเขาภูสิงห์) จังหวัดกาฬสินธุ์


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH