ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ให้บริการวิชาการคุมสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า นักศึกษา ปวส.2
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๑๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม บริการวิชาการ
                ให้บริการวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบชมาตรฐาน
                ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

                วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดการสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า ระดับ ปวส.2
                ภาคทฎษีและปฎิบัติ ร่วมกับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                ให้กับนีกศึกษาด้านวิชาชาชีพ ก่อนจบภาคเรียน จำนวน 22 คน


                ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้ทดสอบมาตรฐาน    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH