คลิกเข้าชม ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     นักศึกษาฝึกปฏิบัจิติดตั้งไฟฟ้าเตรียมสอบ
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๑๔ู๒

เกี่ยวกับ     แผนกอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟ้า
                อ.สุรเดช ร่มศรี
                กิจกรรม การฝึกอบรม 
                การฝึกปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายใน นักศึกษาระดับ ปวส.2
                กลุ่มนักศึกษา ปวส.2 ร่วมฝึกซ้อมภาคปฎิบัติติดตั้งไฟฟ้า
                เพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดัย 1
                ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                และสามารถประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

                ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    อาจ่รย์แผนกอุสากรรม - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH