คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3/2564
หน่วยงาน   สน.พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมกับ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3/2563 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
                นักศึกษา ปวส.ชั้นปีสุดท้าย และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๖ คน
                โดยเจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และผู้ประเมินศูนย์ R-TECH
                ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานก่อนจบการศึกษา
                และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับวิชาชีพ และการรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
                ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


                ณ ศุนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด