คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     กิจกรรม อชท.3 นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     องค์กรการนักวิชาชีพ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ปรับทัศนียภาพ
                กิจกรรม อชท.3 นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง
                ปรับทัศนียภาพบริเวณอาคารเรียน
                กลุ่มนักศึกษา ปวช.3
                ปรับปรุงทาสีฟุตบาท และแต่งสวน
                บริเวณอาคารเรียนและฝึกปฏิบัติการอนุสรณ์ ส.สง่า


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH