ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ R-TECH ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม บริการวิชาการ
                สนามการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
                สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
                โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นสนามแข่งขัน ๓ รายการ
                ต้อนรับ ผู้บิหาร คณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฯ
                -การติดตั้งไฟฟ้าภายใน  (ผลการแข่งขัน)
                -การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  (ผลการแข่งขัน)
                -ทักษะเครื่องทำความเย็น  (ผลการแข่งขัน)


                เกียรติบัตร โล่ ถัวยรางวัล ฯลฯ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
วิชา ทักษะติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.  (ผลการแข่งขัน)
คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
วิชา ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวช.  (ผลการแข่งขัน)
คลิกดูภาพทั้งหมด
วิชา ทักษะเครื่องทำความเย็น ระดับ ปวช.  (ผลการแข่งขัน)
คลิกดูภาพทั้งหมด