ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานบริหาร 
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การลงนามถวายพระพร ออนไลน์
                จัดทำฟอร์มลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
                เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
                พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
                ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถเข้า่ร่วมได้
                ด้วยระบบ Google Form บันทึกเป็น การ์ดอวยพร ไฟล์ .*pdf


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเแ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH