คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ ฝ่ายจัดการศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม วันเกษียณอายุ
                ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต วันเกษียณอายุ
                ผู้อำนวยการรุ่งโรจน์ ไชยชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                ครบวาระการทำงานหนักมาเนิ่นนาน
                จากวันนั้นถึงวันนี้ อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่
                ผ่านมาหลายปี ถึงเวลาในวัยเกษียณ


                ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร   ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH