ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รับบริการฉีดวัคซีน COVID-9 (PfiZer) เข็มแรก
หน่วยงาน   โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
                ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๙-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
                การฉีดวัคซีน COVID-9 (PfiZer) เข็มแรก ให้กับนักเรียน-นักศึกษา
                เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2564
                นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
                เตรียมการฉีดวัคซีน ให้กับเด็กๆที่อายุระหว่า 12-17ปี จะแร่งฉีดให้ทันตามตารางเวลาที่กำหนดเป้าหมาย  เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย ได้อย่างมั่นใจ ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน โดยทางจังหวัดจะเร่งฉีดวัคซีน
ให้ทันตามตารางเวลาที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 19,715 คน ภายวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ


               ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น


R-TECH    คณะครู  - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH