ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม

กิจกรรม     รับบริการฉีดวัคซีน COVID-9 (PfiZer) เข็มแรก
หน่วยงาน   โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
                ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
                การฉีดวัคซีน COVID-9 (PfiZer) เข็มแรก ให้กับนักเรียน-นักศึกษา
                เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2564
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ติดตามนักศึกษา ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย ได้อย่างมั่นใจ ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน โดยทางจังหวัดจะเร่งฉีดวัคซีน
ให้ทันตามตารางเวลาที่กำหนด เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ


               ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู  - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH