คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สัมมนารับมือการศึกษา ยุคโควิด
หน่วยงาน   บริษัท ก้าวไป จำกัด
                
เมื่อ           วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า  อ.สมนึก เดวีเลาะ
                อ.ธุวชิต ไชยโย
                กิจกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอน
                สัมมนาออนไลน์ รับมือการศึกษา ยุคโควิด ด้วย Chrome Education Upgrade
                 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
                ได้มีมติให้โรงเรียนสามารถเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์
                ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนทั่วประเทศ
                จึงได้เริ่มเตรียมตัวต้อนรับการกลับมาของคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19นั้นเป็นความท้าทายต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกที่ทั่วโลก         การะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบออนไซต์
จึงกลายเป็นองค์ประกอบสําคัญของความเป็นเลิศทางการศึกษาในความปกติใหม่ (New Normal)
และช่วยให้โรงเรียนได้ เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
               ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับสิทธิ์ในการทดลองใช้งานระบบ Google Workspace for
Education Plus ฟรีจํานวน 50 ไลเซนส์ในเวลา 60 วัน
และสิทธิประโยชน์อื่นๆในการเริ่มทดลองใช็
เทคโนโลยีจาก Google for Education


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานวิชาการ งานระบบ IT    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH