คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมสมาชิกสมาคมอาชีวศึกษา ประจำปี๒๕๖๔
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ           วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                ผอ.ทองสุข ชะโลธาร
                รอง ผอ.สุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า
                กิจกรรม การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
                การประชุมสมาชิก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                ด้วย นายกมลเทพ จัทรจิต อุปนายกสมาคมฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                จะครบวาระดำรงค์ตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
                โดยวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งอุปนายกฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่ให้เสร็จสิ้น ก่อนการเลือกตั้งนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อีกทั้งโอกาสเลี้ยงขอบคุณเพื่ออำลาตำแหน่งอุปนายกสามคมฯ


                ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จ.สกลนคร


R-TECH    ผู้บริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH