คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ปฐมนิเทศนักศึกษา ๒/๒๕๖๔
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การจัดตารางการเรียนการสอน
                ปฐมนิเทศนักศึกษาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔
                การจัดประชุมเพื่อเตนียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่
                การจัดตารางการเรียนการสอน เรียนออนไลน์ และออนไซต์
                การป้องกันความปลอดภัย ได้อย่างมั่นใจ ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรค C)VID-19


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH