ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
หน่วยงาน   กสทช.
                
เมื่อ           วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     สถานีวิทยุ ศึกษาและศิลปวัฒนธรรม FM91MHz.ร้อยเอ็ด
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับฟังความคิดเห็น
                การประชุมผ่านระบบสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
                ร่างประกาศ กสทช.
                เรื่อง หลักเกณท์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศ
                วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ พ.ศ.-
                *ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
                -อนุญาตในกิจการกระขายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ
                -อนุญาตในกิจการกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม
                *ประเภทกิจการทางธุรกิจ
                -อนุญาตกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ประมูล)
                -อนุญาติกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ (ประมูล)


                ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. การประชุมผ่านระบบสื่ออีเล็กทรอนิกส์


R-TECH    งานประชาสัมพันธ์    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH