Home
ผลงานครู อาจารย์
ผลงาน
นักศึกษา
SERVICE
e-learning

ผลงานนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
  โครงงาน - โครงการ - นวัตกรรม 
 สิ่งประดิษฐ์ -  สื่อออนไลท์ - โซเชียลมีเดีย

โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ โครงการพัดลมควบคุมผ่านมือถือ
นักศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
โครงการ ๕ บท โครงการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (นามบัตร) โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นักศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ ๕ บท โครงการโคมไฟจาก เคส คอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับ ปวช.คอมพิวเตอร์
โครงการ ๕ บท โครงการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นักศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ ๕ บท การพัฒนาเกมส์เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
   นักศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ ๕ บท การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreanweaver CS3 นักศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ ๕ บท โครงการออกแบบเว็บไซต์ร้านข้าวมันไก่ นักศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ ๕ บท ตู้เย็นขนาดพกพา นักศึกษาระดับ ปวล.ติดตั้งไฟฟ้า
โครงการ ๕  บท วุ้นสมุนไพรแฟนตาซี นักศึกษาระดับ ปวส.การบัญชี
โครงการ ๕ บท กล้วยฉาบสมุนไพร สูตรงาดำ นักศึกษาระดับ ปวส.การบัญชี
โครงการ ๕ บท โมจิ หยดน้ำ นักศึกษาระดับ ปวส.การบัญชี
โครงการ ๕ บท ลูกชุบสมุนไฟรเพื่อสุขภาพ นักศึกษาระดับ ปวส.การบัญชี
โครงการ ๕ บท ไข่เค็มสมุนไพร นักศึกษาระดับ ปวส.การบัญชี
โครงการ ๕ บท ฟรุ๊ตตี้โดนัทสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นักศึกษาระดับ ปวส.การบัญชี
โครงการ ๕ บท น้ำยาล้างมือสมุนไพร กลิ่นตะไคร์หอม นักศึกษาระดับ ปวช.บัญชี
*แค่  เพื่อนๆพี่น้อง
*ครูพระผลิตสื่อ
*ชาว R-TECH101 ใน  YouTube
*เพื่อน R-TECH 2/7
 เครื่องขยายเสียง 2 IN 1 พลังงานแสงอาทิตย์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  R-TECH
  ติดต่อ - ส่งข้อมูลได้ที่  Email: webmaster@rtech.ac.th