คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การตรวจสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุน
หน่วยงาน   สำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา
                
เมื่อ           วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ต้อมรับผู้ตรวจราชการ
                การตรวจสถานศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนในจังหวัดร้อยเอ็ด
                ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                ตั้งคณะกรรมการตรวจสถานศึกาาเอกชนเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                -ตรวจเอกสารการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
                -การสอบถามนักเรียน-นักศึกษา รายบุคคล
                -ตรวจสอบเอกสาร นักศึกษาออกฝึกงาน


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสบามบัณฑิต


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด