จังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
นวัตกรรม-วิจัย
สทศ.
สถาบันส่งเสริการสอนวิทยาศาสตร์
สสส.
กองทุนเพื่อการศึกษา
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
กรมจัดหางาน
 

เช็คความเร็วอืนเตอร์เน็ต

พิจัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Website Update
: 18-Sep-2023

07-Aug-2023 14:48
ลงนามถวายพระพร พระพันปีหลวง

20-Feb-2023 14:15
กยศ.

01-Nov-2022 10:56
R-TECH ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเศรษฐกิจที่เดินทางเข้าร่วมในการประชุมฯ
ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมอืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องAPEC 2022
25-Oct-2022 11:19
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-Aug-2023 10:50
งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจการ เกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
19-Jun-2023 13:51
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กำหนดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ แผนกอุตสากรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดเอกสาร
02-May-2023 13:55
งานวิชาการ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนปกติ(เช้า)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ภาคบ่าย(สมทบ)
22-Feb-2023 11:56>
งานวิชาการ เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
16-Feb-2023 13:51
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (PVRS)
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงเช้า
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงบ่าย
13-Feb-2023 13:21
งานวิชาการ กำหนดการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ภาคเช้าระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และภาคบ่ายวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
คลิกเข้าชมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
Quick WiN 2566
คลิกเข้าชม
การตรวจสถานศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการการใช้
เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2566
คลิกเข้าชมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ประจำปีการศึกษา 2566
คลิกเข้าชม
ประชุมศิษย์ชมรมเก่าช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2566
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม
คลิกเข้าชม
ประชุมออนไลน์ ความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานสากล
ออกแบบ Site ให้เป็นแบบแอป ในสมาร์ทโฟน
การสร้างแบบทดสอบ ออนไลน์ ด้วย Google Form
free counters