สมัครเรียน Online วันนี้ 
    **Download ข้อมูลประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เลขที่ 284 ถ.รณชัยชาญยุทธ(โค้งประปา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร: .043-511620  Fax: 043-5129653

StreeT View
งานสารสนเทศ website:
www.rtech.ac.th
ติดต่อเรา Email: webmaster@rtech.ac.th